Labels

Kansen voor biologische bestrijding in open teelte 13 dec 2019 Kansen voor biologische bestrijding in open teelten Bericht

In de glastuinbouw maken biologische bestrijders vaak al onderdeel uit van maatregelen om planten te beschermen tegen ziekten en plagen. In de open teelten is dit lastiger, maar er zijn zeker mogelijkheden.

Kansen voor biologische bestrijding in open teelten
Zonnepanelen bij voorkeur op dak 9 dec 2019 Zonnepanelen bij voorkeur op dak Bericht Er is een snelle groei van het aantal zonneparken. Met name de groei van zonneparken op land groeit hard. Het kabinet wil de landbouw- en natuurgronden ontzien bij de aanleg van zonneparken en stimuleert daarom zonnepanelen op daken. Zonnepanelen bij voorkeur op dak
LTO start met digitale ledenenquête stikstof 9 dec 2019 LTO start met digitale ledenenquĂȘte stikstof Bericht LTO Nederland start met een digitale enquête over de belangenbehartiging rondom de stikstofimpasse. De impact en het belang van beleidskeuzes die de overheid tot nu toe heeft gemaakt worden getoetst, en leden worden gevraagd om hun ideeën over de mogelijke wegen vooruit. LTO start met digitale ledenenquĂȘte stikstof
POP3-subsidie Jonge landbouwers 2019 open 3 dec 2019 POP3-subsidie Jonge landbouwers 2019 open Bericht Bent u een landbouwer van 40 jaar of jonger? Dan kunt u vanaf nu de POP3-subsidie Jonge Landbouwers 2019 aanvragen. Met deze subsidie kunt u uw landbouwbedrijf duurzamer maken. POP3-subsidie Jonge landbouwers 2019 open
Positieve transitie naar robuuste aardappelrassen 3 dec 2019 Positieve transitie naar robuuste aardappelrassen Bericht

Bij Caithness Potatoes in Emmeloord sprak Mariska Werring, sales manager van Leo de Kock, op de jaarlijkse bijeenkomst van convenant partners robuuste rassen over de ervaringen van de retail.

Positieve transitie naar robuuste aardappelrassen
Akkerbouwers investeren bijna vijf miljoen euro in 28 nov 2019 Akkerbouwers investeren bijna vijf miljoen euro in onderzoek Bericht Nederlandse akkerbouwers investeren dit jaar via Brancheorganisatie Akkerbouw bijna vijf miljoen euro in onderzoek. De onderzoeken zijn gericht op de thema’s bodem, plantgezondheid, biodiversiteit en klimaat. Akkerbouwers investeren bijna vijf miljoen euro in onderzoek
Provincies scharen zich achter klimaatakkoord 25 nov 2019 Provincies scharen zich achter klimaatakkoord Bericht De 12 Nederlandse provincies scharen zich gezamenlijk achter het klimaatakkoord. Dat betekent dat de provincies zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990. De gezamenlijke provincies zijn het er over eens dat het sterk terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen van het grootste belang is voor de kwaliteit, de stabiliteit en de veiligheid van onze leefomgeving. Provincies scharen zich achter klimaatakkoord
Top 5 overtredingen randvoorwaarden GLB 25 nov 2019 Top 5 overtredingen randvoorwaarden GLB Bericht Ontvangt u GLB-subsidie en wilt u weten hoe u een randvoorwaardenkorting kunt voorkomen? De RVO heeft een top 5 gemaakt van de randvoorwaarden die het meest worden overtreden.  Top 5 overtredingen randvoorwaarden GLB
Provincies verwelkomen gedragscode zon op land 14 nov 2019 Provincies verwelkomen gedragscode zon op land Bericht Het aantal zonneparken op land neemt toe. De provincies zijn daarom blij dat de gedragscode kan helpen de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen om te komen tot een succesvolle energietransitie. Provincies verwelkomen gedragscode zon op land
Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden 13 nov 2019 Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden Bericht Voor gronden, die de Provincie Friesland verpacht, gelden met ingang van volgend jaar nieuwe regels. Deze regeles moeten de natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit versterken. Het gaat om boerenland dat de provincie momenteel niet nodig heeft en agrariërs mogen pachten. Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden
Duurzame energie, je nieuwe melkkoe? 11 nov 2019 Duurzame energie, je nieuwe melkkoe? Bericht De komende maanden – tot uiterlijk voorjaar 2020 – maken gemeenten in Nederland hun duurzame energieplannen openbaar. Inwoners kunnen dan op het gemeentehuis de plannen bekijken. Op de gemeentelijke plattegrond zijn de gebieden ingekleurd waar de gemeente duurzame energieproductie mogelijk wil maken. Dit biedt kansen voor grondeigenaren in het buitengebied. Duurzame energie, je nieuwe melkkoe?
Energie van Boeren breekt handel in GvO open 4 nov 2019 Energie van Boeren breekt handel in GvO open Bericht Energie van Boeren wil dat de opbrengst van groencertificaten van duurzame stroom voortaan direct naar de stroomopwekkers zelf gaat. Ongeveer de helft van alle duurzame energie in Nederland wordt opgewekt in de agrarische sector, middels zonnepanelen, windmolens of biomassa. Voor elke 1.000 kWh groene stroom ontvangt de opwekker een digitaal certificaat als bewijs van duurzame herkomst, een Garantie van Oorsprong.  Energie van Boeren breekt handel in GvO open

Yara Farmers Event

Yara

Mechelen 16 januari 2020

Graag nodigt Yara u uit op het Yara Farmers Event te Mechelen. Als akkerbouwer bent u van harte welkom om interessante lezingen bij te wonen over actuele thema’s rondom minerale meststoffen.

Aanmelden >

Agenda

10 tot en met 12 december 2019 AgrotechniekAgrotechniek
9 januari 2020 Symposium Biostimulanten in de akkerbouwSymposium Biostimulanten in de akkerbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies