Labels

Groen licht voor kleine windmolens 2 jul 2020 Groen licht voor kleine windmolens Bericht Woensdag 1 juli is de veelbesproken Friese Verordening Romte vastgesteld. Dit betekent dat de Provincie Friesland groen licht geeft voor kleine windmolens. De kleine windmolens door kunnen nu door Windmolens op Maat echt gerealiseerd worden. Groen licht voor kleine windmolens
Fusie Stichting BD Grondbeheer met Stichting Lover 30 jun 2020 Fusie Stichting BD Grondbeheer met Stichting Loverendale Bericht Stichting BD Grondbeheer en Stichting Loverendale zijn 26 juni 2020 gefuseerd. Ter Linde is de oudste BD boerderij van Nederland. Na de fusie beheert BD Grondbeheer 534 hectare, die in (erf)pacht wordt uitgegeven aan 21 boerderijen. Fusie Stichting BD Grondbeheer met Stichting Loverendale
LTO: Gezondheidsraad steunt ingeslagen weg sector 30 jun 2020 LTO: Gezondheidsraad steunt ingeslagen weg sector Bericht Veilige gewasbeschermingsmiddelen zijn voor ons van groot belang, we werken er zelf mee en onze gezinnen wonen in de buurt van de percelen. De Gezondheidsraad adviseert om de ingeslagen weg nog sneller te bewandelen. LTO: Gezondheidsraad steunt ingeslagen weg sector
Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overij 30 jun 2020 Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overijssel Bericht Uitbundig bloeiende akkerranden, een kruidenrijk grasland en een prachtig landschap met houtwallen en knotwilgen. Het zijn maar een paar voorbeelden van natuurinclusief boeren. Het LivingLab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel stimuleert de groei van deze ontwikkeling. Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overijssel
LTO Nederland: minder bodembeleid, snel meer prakt 30 jun 2020 LTO Nederland: minder bodembeleid, snel meer praktisch bodembeheer Bericht De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft vandaag het advies ‘De bodem bereikt?!’ aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het RLi pleit voor steviger bodembeleid omdat de vitaliteit van rurale bodems in Nederland volgens hen onder druk staat. LTO Nederland: minder bodembeleid, snel meer praktisch bodembeheer
"Met dripirrigatie maken we winst, zonder drip kos 30 jun 2020 "Met dripirrigatie maken we winst, zonder drip kost het geld" Akkerbouwkrant - juni 2020 Het afgelopen teeltjaar heeft akkerbouwer Jan Hovius uit het Drentse Nieuw-Balinge ruim vijftien hectare aardappelen verbouwd op basis van dripirrigatie. 
 
"Met dripirrigatie maken we winst, zonder drip kost het geld"
Nieuw stimuleringsbeleid moet biologische landbouw 23 jun 2020 Nieuw stimuleringsbeleid moet biologische landbouw stimuleren Bericht Er is nog een enorm gat te overbruggen om naar 25% biologische landbouw te groeien in 2030, zoals het streven in de Green Deal van de Europese commissie. Een nieuw stimuleringsbeleid moet zowel vraag als aanbod gaan stimuleren, aldus brancheorganisatie Bionext. Nieuw stimuleringsbeleid moet biologische landbouw stimuleren
Boerderij van de Toekomst laat zien hoe kringloopl 22 jun 2020 Boerderij van de Toekomst laat zien hoe kringlooplandbouw werkt Bericht De Boerderij van de Toekomst in Lelystad moet gaan functioneren als proeflocatie om ervaring op te doen met landbouw volgens agro-ecologische principes. In het ontwerp van deze Boerderij van de Toekomst wordt aandacht besteed aan gewasdiversiteit, technologie en verdienmodellen. Boerderij van de Toekomst laat zien hoe kringlooplandbouw werkt
Verduurzaming voedsel in hogere versnelling 19 jun 2020 Verduurzaming voedsel in hogere versnelling Bericht Verkoop van producten met het label ‘Biologisch’ groeide ongeveer 5 procent. In de groei van het label Biologisch ligt, als het aan de recente plannen de Europese Commissie ligt, de ontwikkelingsrichting van ons voedselsysteem. Verduurzaming voedsel in hogere versnelling
weer investeren in klimaatbestendige landbouw 19 jun 2020 Extreem weer dwingt te investeren in klimaatbestendige landbouw Bericht Voor het derde jaar op rij heeft aanhoudende droogte grote impact op de akkerbouwsector. Voor akkerbouwers wordt klimaatadaptatie dan ook steeds belangrijker. Hoe investeer je in klimaatbestendige landbouw?  Extreem weer dwingt te investeren in klimaatbestendige landbouw
monitoringsonderzoek energiecentrale Harlingen 16 jun 2020 Uitkomsten monitoringsonderzoek energiecentrale Harlingen positief Bericht In het monitoringsonderzoek wordt gekeken naar de verspreiding van diverse stoffen die in potentie uit de schoorsteen van de afvalenergiecentrale kunnen komen. Het voorkomen van die stoffen in speciaal voor het onderzoek geteelde spinazie en boerenkool dient als graadmeter. Uitkomsten monitoringsonderzoek energiecentrale Harlingen positief
Meer #verspillingsvrij door goed om te gaan met ho 15 jun 2020 Meer #verspillingsvrij door goed om te gaan met houdbaarheidsdatums Bericht Bijna de helft van de Nederlanders kent het verschil tussen Ten minste Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT). Goed omgaan met houdbaarheidsdatums kan voedselverspilling voorkomen. Meer #verspillingsvrij door goed om te gaan met houdbaarheidsdatums

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies