Labels

Eerste landbewerkingen van 2017 al achter de rug 6 jan 2017 Eerste landbewerkingen van 2017 al achter de rug Bericht “Dit is het eerste jaar dat ik op een perceel aan niet-kerende grondbewerking doe en dan wacht je natuurlijk op wat nachtvorst. Als die kans zich voordoet, dan moet je die gelijk pakken.” Eerste landbewerkingen van 2017 al achter de rug
Wat doet u aan bodembeheer? 22 dec 2016 Wat doet u aan bodembeheer? Haartsen: “Via rijenbemesting meer fosfaatruimte creëren” Bericht “Bodembeheer doe je niet alleen in de winter. Alles wat je gedurende het jaar doet heeft effect op de bodemkwaliteit.” Wat doet u aan bodembeheer? Haartsen: “Via rijenbemesting meer fosfaatruimte creëren”
Akkerbouwer Verhage combineert diverse methodes 9 dec 2016 Wat doet u aan bodembeheer? Akkerbouwer Verhage combineert diverse methodes Bericht Inhet tweede deel over bodembeheer: Mark Verhage uit het West Zeeuws-Vlaamse Oostburg kiest voor een combinatie van diverse technieken. Wat doet u aan bodembeheer? Akkerbouwer Verhage combineert diverse methodes
Geslaagde studiedag toont mogelijkheden strip till 9 dec 2016 Geslaagde studiedag bodem- en grondbewerking toont mogelijkheden strip till Bericht Vooral in Frankrijk is de strip till methode populair. Daar rijden al honderden machines rond die zijn uitgedost met deze zaaitechniek. Geslaagde studiedag bodem- en grondbewerking toont mogelijkheden strip till
Amazone Cayros gedragen wentelploeg 29 nov 2016 Amazone stelt nieuwe Cayros gedragen wentelploeg voor Bericht Met de overname van de ploegenfabriek van Vogel&Noot heeft Amazone zijn ploegenprogramma verder uitgebreid Amazone stelt nieuwe Cayros gedragen wentelploeg voor
Zwiers zoekt het vooral in de vruchtwisseling 25 nov 2016 Wat doet u aan bodembeheer? Deel 1: Zwiers zoekt het vooral in de vruchtwisseling Bericht Deze week laten we Drentse akkerbouwer Marcel Zwiers aan het woord. Zijn belangrijkste doel: bladrammenas telen ter voorkoming voor Chitwoodi-aaltjes. Wat doet u aan bodembeheer? Deel 1: Zwiers zoekt het vooral in de vruchtwisseling
Alternatieve grondbewerkingsmethode optisch beter 25 nov 2016 “Alternatieve grondbewerkingsmethode optisch beter voor bodemstructuur” Bericht Akkerbouwer Langebeeke neemt deel aan het pilotproject 'Zicht op Bodemstructuur': "Ik heb breder inzicht gekregen in de diverse bodemprocessen en hopelijk resulteert dat op de langere termijn ook in een meeropbrengst per hectare.” “Alternatieve grondbewerkingsmethode optisch beter voor bodemstructuur”
Kramer ERMO 11 nov 2016 Geslaagde proef met ploegen op 85 % afslibbare grond Bericht Op het akkerbouwbedrijf van Mark Brantjes is onlangs de werkbaarheid van de 4-schaar ERMO-ploeg getest. Geslaagde proef met ploegen op 85 % afslibbare grond
Groenbemestersdemo Delphy 28 okt 2016 Groenbemesterdemo laat ondergrondse en bovengrondse effecten op de bodem zien Bericht Vorige week dinsdag hebben een twintigtal geïnteresseerde akkerbouwers de groenbemester demodag bij akkerbouwbedrijf Bastiaanssen in Espel bezocht. Groenbemesterdemo laat ondergrondse en bovengrondse effecten op de bodem zien
Telen van groenbemesters zorgt voor nalevering 14 okt 2016 “Telen van groenbemesters zorgt voor nalevering stikstof, betere bodemstructuur en een rijker bodemleven” Bericht Het telen van groenbemesters is heel belangrijk voor de bodem. Het legt een mooie basis voor het komende jaar.” “Telen van groenbemesters zorgt voor nalevering stikstof, betere bodemstructuur en een rijker bodemleven”
“Inwerken uienresten voorkomt koprot” 14 okt 2016 Akkerbouwer Van den Berg: “Inwerken uienresten voorkomt koprot” Bericht “Uienafval kan koprot verspreiden, daarom is het verstandig om de resten in te werken.” Akkerbouwer Van den Berg: “Inwerken uienresten voorkomt koprot”
Akkerbouwer Oudijk 13 sep 2016 Akkerbouwer Oudijk: “Verlaging van bodembelasting belangrijk thema” Bericht Dat er voor vooruitstrevende akkerbouwers veel aan gelegen is om de bodemdruk te verlagen liet Oudijk zien middels een investering in een drukwisselsysteem met een luchtaccu. Akkerbouwer Oudijk: “Verlaging van bodembelasting belangrijk thema”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies