Labels

Capaciteit, bedieningsgemak, puur Nederlands produ 26 mei 2020 Capaciteit, bedieningsgemak, puur Nederlands product Akkerbouwkrant - april 2020 Een goed zaaibed is één van de succesfactoren voor een goede start van het groeiseizoen. Vooral fijnzadige gewassen zoals bieten, uien en vlas moeten in een vlakke ondergrond weggelegd worden.  Capaciteit, bedieningsgemak, puur Nederlands product
Biostimulanten hulpmiddel bij gewasbescherming 19 mei 2020 Biostimulanten hulpmiddel bij gewasbescherming Bericht Biostimulanten kunnen planten sterker of gezonder maken waardoor ze weerbaarder worden tegen plantbelagers. Maar biostimulanten zijn geen vervangers van gewasbeschermingsmiddelen. Biostimulanten hulpmiddel bij gewasbescherming
NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsm 14 mei 2020 NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden Bericht Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden ontvangen deze week een mail van de NVWA. In deze mail aan telers van land- en tuinbouwgewas worden de geldende regels en beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht. NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden
Aanmelden extra stikstof en fosfaat tot en met 15 11 mei 2020 Aanmelden extra stikstof en fosfaat tot en met 15 mei Bericht Wilt u extra stikstof of fosfaat gebruiken op uw grond? Vergeet u dan niet aan te melden voor stikstofdifferentiatie en fosfaatdifferentiatie. Dit kan nog tot en met 15 mei. Aanmelden extra stikstof en fosfaat tot en met 15 mei
lage grondwaterstanden in de zomer 7 mei 2020 Derde jaar op rij: kans op weer een droge zomer Bericht Anderhalve maand geleden stond het water nog op de velden en stroomden de Nederlandse rivieren ver buiten de oevers. De afgelopen weken waren er veel berichten over een toenemend watertekort voor de landbouw. Met het Hydrologisch model is een progrnose te maken voor de grondwaterstanden komende zomer. Derde jaar op rij: kans op weer een droge zomer
gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland 1 mei 2020 Agrarische grondprijs blijft gelijk, mobiliteit wel omlaag Bericht De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 1e kwartaal van 2020 vrijwel gelijk gebleven aan de prijs in het 4e kwartaal van 2019, maar 4% hoger dan de gemiddelde prijs van € 61.900 per ha over heel 2019. Agrarische grondprijs blijft gelijk, mobiliteit wel omlaag
Liquiditeit akkerbouw nog niet geraakt door corona 28 apr 2020 Liquiditeit akkerbouw nog niet geraakt door corona in eerste kwartaal Bericht De coronacrisis laat duidelijk sporen na in de akkerbouwketen maar in het eerst kwartaal van 2020 is daar nog niets van te zien. De stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven was aan het eind van het eerste kwartaal 2020 vrijwel identiek aan de stand een jaar eerder (50.000 euro). Liquiditeit akkerbouw nog niet geraakt door corona in eerste kwartaal
Landbouwbedrijf Straver “Goed jaar om met over-top 21 apr 2020 Landbouwbedrijf Straver “Goed jaar om met over-top frees te beginnen’ Bericht

Om een renderende wortelteelt te krijgen is een geslaagde rug opbouw een eerste vereiste. Op de rivierklei van 30-50% afslibbaar is het zaaiklaar krijgen van het wortelland voor de familie Straver te Almkerk een lastige oefening.

Landbouwbedrijf Straver “Goed jaar om met over-top frees te beginnen’
Groenbemesters inwerken: Welke machine gebruikt u? 20 apr 2020 Groenbemesters inwerken: Welke machine gebruikt u? Vakblad De Loonwerker - maart 2020 Voor het bewerken van groenbemesters zijn verschillende mogelijkheden. Maaien, klepelen, rollen, kneuzen en zelfs chemisch. Er is een scala aan werktuigen, die voor bewerkingen kan worden toegepast. Groenbemesters inwerken: Welke machine gebruikt u?
Proef biologische strokenteeltproef in Valthermond 16 apr 2020 Proef biologische strokenteeltproef in Valthermond Bericht Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Research (WUR) gaan onderzoek doen naar biologische strokenteelt bij proefboerderij 't Kompas in Valthermond. Proef biologische strokenteeltproef in Valthermond
Akkerbouw bereidt zich voor op extreem weer 14 apr 2020 Akkerbouw bereidt zich voor op extreem weer Bericht Perioden van extreme droogte of juist veel neerslag in korte tijd. Door een veranderend klimaat krijgen we er steeds vaker mee te maken. Hoe kun je als akkerbouwer de risico’s tot een minimum beperken? Akkerbouw bereidt zich voor op extreem weer
Mais als alternatief gewas 9 apr 2020 Mais als alternatief gewas Bericht Door de Corona-crisis staan verschillende prijzen in de akkerbouw onder druk. Dit kan akkerbouwers doen besluiten het bouwplan voor 2020 nog iets aan te passen. Corteva Mais als alternatief gewas

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies