Labels

Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
Reactie NAV op rapport over de staat van plattelan 2 jul 2020 Reactie NAV op rapport over de staat van plattelandsbodems Bericht Het op 29 juni verschenen rapport van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) ‘De bodem bereikt ?!’ luidt de noodklok over de staat van de Nederlandse plattelandsbodems. Lees hier de reactie van de NAV op dit rapport. Reactie NAV op rapport over de staat van plattelandsbodems
Nieuw: MICHELIN TrailXBib, de landbouwband voor ge 30 jun 2020 Nieuw: MICHELIN TrailXBib, de landbouwband voor getrokken voertuigen Bericht De nieuwe MICHELIN TrailXBib, ontwikkeld in samenwerking met landbouwers, presteert beter om een hoger economisch rendement te bieden en tegelijkertijd de bodem te beschermen. Nieuw: MICHELIN TrailXBib, de landbouwband voor getrokken voertuigen
Van bodemleven met siësta naar plaatselijke uitspo 25 jun 2020 Van bodemleven met siësta naar plaatselijke uitspoeling Bericht Na een lange tijd van droogte is er op sommige plekken in Nederland weer veel regen gevallen. De regen viel echter zeer plaatselijk. Eurofins Agro ziet dit seizoen veel variatie in de hoeveelheid direct-beschikbare nutriënten, ook binnen bepaalde regio’s. Van bodemleven met siësta naar plaatselijke uitspoeling
Gebundelde kennis leidt tot oprichting bodemadvies 25 jun 2020 Gebundelde kennis leidt tot oprichting bodemadviesbedrijf SoilMasters Bericht Van den Borne Aardappelen, FleurenTech en Soil Services International bundelen hun kennis in het nieuwe bedrijf SoilMasters. Via een nieuwe, geavanceerde bodemscanner brengen zij de bodem in kaart en bepalen wat de beste punten zijn om deze te bemonsteren.  Gebundelde kennis leidt tot oprichting bodemadviesbedrijf SoilMasters
Nieuwe App maakt smartfarming makkelijk 11 jun 2020 Nieuwe App maakt smartfarming makkelijk Bericht BioScope introduceert een nieuwe app waarmee de groei van gewassen heel eenvoudig te volgen is. De app heet FieldScout en helpt akkerbouwers, veehouders, bollentelers en vollegrondstuinders met hun dagelijks werk. Nieuwe App maakt smartfarming makkelijk
Proeven met grasscheuren Proeven met grasscheuren in Drenthe 5 jun 2020 Video Op een akker van landbouwer Robin Bouwmeester bij Wijster worden momenteel proeven uitgevoerd met het tijdstip in het jaar waarop de grasmat het beste kan worden omgeploegd. De proeven moeten aantonen of er verschil is in de hoeveelheid stikstof die vrijkomt. Proeven met grasscheuren in Drenthe
Grondbewerking Australië biedt nieuw perspectief Grondbewerking in Australië biedt nieuwe perspectieven voor Nederlandse akkerbouw 5 jun 2020 Video De extreme droogte is een doorn in het oog voor Australische akkerbouwers. Om deze reden ontwikkelen Australische boeren en onderzoekers nieuwe methoden om de gevolgen van droogte te beperken. Zou deze kennis en ervaring Nederlandse akkerbouwers wellicht ook kunnen helpen? Grondbewerking in Australië biedt nieuwe perspectieven voor Nederlandse akkerbouw
Zelfvoorzienend agrarisch bedrijf biodiversiteit 4 jun 2020 Zelfvoorzienend agrarisch bedrijf zorgt ook voor biodiversiteit Bericht Zowel ecologisch als economisch verduurzamen? Twee akkerbouwbedrijven namen het initiatief om dit te onderzoeken. De uitkomst is dat een verdienmodel mogelijk is waar de ondernemers mee uitkomen en waar bodemkwaliteit en biodiversiteit bij floreert. Zelfvoorzienend agrarisch bedrijf zorgt ook voor biodiversiteit
Aandacht voor aaltjes 4 jun 2020 Aandacht voor aaltjes Bericht Beheersing of bestrijding van aaltjes begint met inzicht in de problematiek. Voor dat je weet hoe je een besmetting kunt voorkomen of hoe je aanwezige aaltjes het best kunt aanpakken, moet je weten wat er in de grond zit. Aandacht voor aaltjes
Subisidie mogelijk op de Geohobel 3 jun 2020 Subisidie mogelijk op de Geohobel Bericht Deze Oostenrijkse machine is gemaakt voor de nietkerende grondbewerking. De Geohobel heeft speciale gepatenteerde messchoffels die zorgen voor een vlakke bodem met een open structuur.

 
Subisidie mogelijk op de Geohobel
vasthouden grondwater zandgronden Fryslan 2 jun 2020 Start project vasthouden grondwater zandgronden Zuidoost-Fryslân Bericht In samenwerking met gebiedscollectieven is de provincie Fryslân is gestart met verschillende praktijkproeven om meer water in zandgronden vast te houden. Hier is in het groeiseizoen veel droogteschade in de landbouw en verdroging van de natuur. Start project vasthouden grondwater zandgronden Zuidoost-Fryslân

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies