Labels

Bodemconditie op orde? 31 jul 2020 Bodemconditie op orde? Bericht In het kader van het project B3, Bewust Behoud Bodemstructuur, is in samenwerking met bodemexpert Coen ter Berg, een snelle en eenvoudige methode ontwikkeld om de conditie van uw bodem te beoordelen en wordt een advies gegeven waar verbeteringen mogelijk zijn. Bodemconditie op orde?
Delphy legt demoveld groenbemesters aan bij een bo 27 jul 2020 Delphy legt demoveld groenbemesters aan bij een boomkweker Bericht

In Overijssel is een demoveld groenbemesters aangelegd om het effect en de rol van groenbemesters te demonstreren.

Delphy legt demoveld groenbemesters aan bij een boomkweker
Project “Beter Organisch Bemesten” in afrondende f 20 jul 2020 Project “Beter Organisch Bemesten” in afrondende fase Bericht Het ziet er naar uit dat zelfs op de bollengronden met hoge afbraaksnelheden de hoeveelheid koolstof kan worden verhoogd door de juiste combinatie van teeltmaatregelen en aanvoer van materialen. Project “Beter Organisch Bemesten” in afrondende fase
Emissie vanaf het perceel verminderen met praktisc 9 jul 2020 Emissie vanaf het perceel verminderen met praktische maatregelen Bericht Het bufferend vermogen van de bodem wordt steeds belangrijker. Bij droogte houdt de bodem dan langer water vast, bij buien kan de bodem meer water opnemen. Dat voorkomt afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar de sloot. Emissie vanaf het perceel verminderen met praktische maatregelen
Vragen rondom duurzaam bodembeheer in Brabant 9 jul 2020 Vragen rondom duurzaam bodembeheer in Brabant Bericht

Maar wat doet nu precies organische stof in onze bodem? En welke maatregelen kunt u nemen om de organische stofvoorziening te verbeteren? Zo ja, hoeveel kost dat dan en hoeveel levert u dit op?

Vragen rondom duurzaam bodembeheer in Brabant
Aardappelen en suikerbieten hoogwaardige biogronds 9 jul 2020 Aardappelen en suikerbieten hoogwaardige biogrondstoffen Bericht Duurzame biogrondstoffen vormen een noodzakelijke en waardevolle bron voor een CO2-neutrale en circulaire economie en nodig om de klimaatdoelen te halen.  Aardappelen en suikerbieten hoogwaardige biogrondstoffen
Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
Reactie NAV op rapport over de staat van plattelan 2 jul 2020 Reactie NAV op rapport over de staat van plattelandsbodems Bericht Het op 29 juni verschenen rapport van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) ‘De bodem bereikt ?!’ luidt de noodklok over de staat van de Nederlandse plattelandsbodems. Lees hier de reactie van de NAV op dit rapport. Reactie NAV op rapport over de staat van plattelandsbodems
Nieuw: MICHELIN TrailXBib, de landbouwband voor ge 30 jun 2020 Nieuw: MICHELIN TrailXBib, de landbouwband voor getrokken voertuigen Bericht De nieuwe MICHELIN TrailXBib, ontwikkeld in samenwerking met landbouwers, presteert beter om een hoger economisch rendement te bieden en tegelijkertijd de bodem te beschermen. Nieuw: MICHELIN TrailXBib, de landbouwband voor getrokken voertuigen
Van bodemleven met siësta naar plaatselijke uitspo 25 jun 2020 Van bodemleven met siësta naar plaatselijke uitspoeling Bericht Na een lange tijd van droogte is er op sommige plekken in Nederland weer veel regen gevallen. De regen viel echter zeer plaatselijk. Eurofins Agro ziet dit seizoen veel variatie in de hoeveelheid direct-beschikbare nutriënten, ook binnen bepaalde regio’s. Van bodemleven met siësta naar plaatselijke uitspoeling
Gebundelde kennis leidt tot oprichting bodemadvies 25 jun 2020 Gebundelde kennis leidt tot oprichting bodemadviesbedrijf SoilMasters Bericht Van den Borne Aardappelen, FleurenTech en Soil Services International bundelen hun kennis in het nieuwe bedrijf SoilMasters. Via een nieuwe, geavanceerde bodemscanner brengen zij de bodem in kaart en bepalen wat de beste punten zijn om deze te bemonsteren.  Gebundelde kennis leidt tot oprichting bodemadviesbedrijf SoilMasters
Nieuwe App maakt smartfarming makkelijk 11 jun 2020 Nieuwe App maakt smartfarming makkelijk Bericht BioScope introduceert een nieuwe app waarmee de groei van gewassen heel eenvoudig te volgen is. De app heet FieldScout en helpt akkerbouwers, veehouders, bollentelers en vollegrondstuinders met hun dagelijks werk. Nieuwe App maakt smartfarming makkelijk

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies