Labels

Jacob van den Borne: “Resultaten Agrocote Max hebb 25 feb 2020 Jacob van den Borne: “Resultaten Agrocote Max hebben mij positief verrast” Akkerbouwkrant - Februari 2020 In de afgelopen drie teeltseizoenen 2017, 2018 en 2019 zijn op de Brabantse zandgronden van akkerbouwer Jacob van den Borne proeven gedaan, waarbij de werking van gecontroleerd vrijkomende meststoffen werd onderzocht. Jacob van den Borne: “Resultaten Agrocote Max hebben mij positief verrast”
Uitbreiding etiket CENTURION PLUS® in kleine teelt 25 feb 2020 Uitbreiding etiket CENTURION PLUS® in kleine teelten Bericht Het Ctgb heeft op verzoek van UPL en de sector het etiket van herbicide CENTURION PLUS® uitgebreid met kleine toepassingen in diverse teelten. Uitbreiding etiket CENTURION PLUS® in kleine teelten
Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; 20 feb 2020 Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; foute conclusie Remkes” Bericht Commissie Remkes heeft de verkeerde conclusies getrokken uit de cijfers van het RIVM over de stikstofdepositie. Volgens Stichting Mesdag Zuivelfonds is niet gekeken naar de neerslag van stikstof op natuurgebieden, maar over heel Nederland. Het aandeel van de landbouw zou dan heel anders uitvallen. Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; foute conclusie Remkes”
Europa waarschijnlijk akkoord met erkenning v 20 feb 2020 Europa waarschijnlijk akkoord met erkenning van kunstmestvervangers Bericht In Nederland en Europa maakt LTO Nederland zich al sinds 2008 hard voor de erkenning van kunstmestvervangers buiten de stikstof gebruiksnorm voor dierlijke mest (170/230/250 kg N/ha). Europa waarschijnlijk akkoord met erkenning van kunstmestvervangers
NVWA controleert extra op regels uitrijden van mes 17 feb 2020 NVWA controleert extra op regels uitrijden van mest Bericht Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren de komende weken extra inspecties uit om te controleren of boeren zich houden aan de regels voor het uitrijden van mest. NVWA controleert extra op regels uitrijden van mest
Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zom 6 feb 2020 Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018 Bericht Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 met ongeveer 8 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste deel ging verloren naar de bodem, 13 procent meer dan in 2017.  Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018
AMAZONE: ZA-V met EasySet 2 29 jan 2020 AMAZONE: ZA-V met EasySet 2 Bericht Voor de serie kunstmeststrooiers ZA-V biedt AMAZONE nu de EasySet 2-terminal in de instapklasse als alternatief voor hydraulische schuifbediening. EasySet 2 maakt elektrische schuifbediening mogelijk met een druk op de knop. AMAZONE: ZA-V met EasySet 2
Sulky FERTITEST voor eenvoudig instellen van stroo 28 jan 2020 Sulky FERTITEST voor eenvoudig instellen van kunstmeststrooier Bericht Sulky, fabrikant van kunstmeststrooiers, zaaimachines en grondbewerking, heeft in december 2019 de nieuwe FERTITEST-service geïntroduceerd. Deze nieuwe mobiele applicatie is 24 uur per dag via de FERTITEST app beschikbaar op zowel pc, mobiele telefoon en tablet.  
 
Sulky FERTITEST voor eenvoudig instellen van kunstmeststrooier
Vier ton voor ondersteuning jonge boeren Utrecht 22 jan 2020 Vier ton voor ondersteuning jonge boeren Utrecht Bericht Met het beschikbaar stellen van in totaal vier ton ondersteunt provincie Utrecht de jonge boeren om hun bedrijf te verduurzamen. Met het geld kunnen investeringen voor onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de ondernemingen worden gefinancierd. Vier ton voor ondersteuning jonge boeren Utrecht
Registratieplicht kunstmest start op 1 januari 202 17 dec 2019 Registratieplicht kunstmest start op 1 januari 2020 Bericht Elke aangifteplichtige landbouwer is vanaf 1 januari 2020 verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest. Registratieplicht kunstmest start op 1 januari 2020
INO bewijst zich in groenbemesters: “Er hoeft geen 13 dec 2019 INO bewijst zich in groenbemesters: “Er hoeft geen groot paard voor” Bericht Hendrik Visser van het akkerbouwsamenwerkingsverband Novifarm in Numansdorp is één van de eerste telers, die via Landkracht Agri uit Hellendoorn met een INO klepelmaaier heeft gewerkt. Voor het verkleinen van honderdtachtig hectare aan groenbemesters zocht de teler naar capaciteit, maar tegelijk een lichte machine. “De triple maaier is met 2700 kilo nog te tillen. Wordt het veel zwaarder moet er meteen zo’n groot paard voor.” INO bewijst zich in groenbemesters: “Er hoeft geen groot paard voor”
Het beste nog verder verbetert: AMAZONE ZA-TS “Nau 3 dec 2019 Het beste nog verder verbetert: AMAZONE ZA-TS “Nauwkeurig strooien tot op de grens” Akkerbouwkrant - November 2019 AMAZONE maakt al meer dan honderd jaar kunstmeststrooiers. Het eerste type werd in 1917 gebouwd: de Walsenstrooier Michel. Op de Agritechnica van 2013 werd de nieuwe generatie strooiers geïntroduceerd: ZA-TS. In de loop der jaren is de strooier nog op talloze punten verbeterd. Het beste nog verder verbetert: AMAZONE ZA-TS “Nauwkeurig strooien tot op de grens”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies