Labels

"Verkeerde groenbemesters maken het probleem allee 19 jul 2019 "Verkeerde groenbemesters maken het probleem alleen maar erger" Bericht

De teelt van groenbemesters is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Was het eerst een dingetje voor erbij, inmiddels zien de meeste akkerbouwers het als een volwaardige teelt. De doelen om een groenbemester te telen lopen vaak enorm uiteen. Waar de één het gebruikt om organische stof aan de bodem toe te voegen, gebruikt de ander het voor bestrijding van aaltjes of het vergroten van de biodiversiteit. En juist die variëteit maakt het lastig om de juiste groenbemester te kiezen.

"Verkeerde groenbemesters maken het probleem alleen maar erger"
Noodweer voor de deur wordt gevolgd door tropische 19 jul 2019 Noodweer voor de deur wordt gevolgd door tropische hitte Bericht Eerder deze week kwamen de belangrijkste weermodellen met een duidelijk signaal dat het de komende week wel eens erg heet kon gaan worden. Het ziet er naar uit dat die signalen uit gaan komen en dat we een paar zeer hete dagen in Nederland gaan krijgen. Noodweer voor de deur wordt gevolgd door tropische hitte
Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringloo 18 jul 2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw Bericht In de biologische akkerbouw maakt gras-klaver vaak deel uit van de rotatie. Biologische akkerbouwers en veehouders werken vaak samen als zogenaamde koppelbedrijven: het akkerbouwbedrijf verbouwt éénjarige gras-klaver als voer voor de melkveehouderij in ruil voor bijvoorbeeld mest. Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw
Nationale Bodemtop 2019 11 september 2019

In 2030 willen we dat alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd zijn. Heeft u goede ideeën over hoe we dit kunnen doen? Praat erover mee tijdens de eerste Nationale Bodemtop op 11 september 2019.

Programma

Minister Carola Schouten doet de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. We bespreken onderwerpen zoals verdienmodellen, innovaties en dataverzameling. Daarnaast bekijken we landbouwbodems vanuit het oogpunt van boeren, ketenpartijen en de wetenschap. U kunt ook meedoen aan interessante workshops over duurzaam bodembeheer.

Aanmelden

U kunt zich vanaf begin augustus aanmelden via RVO.nl. Het evenement is bedoeld voor iedereen die werkt aan duurzaam bodembeheer, zoals agrariërs, ecologen, biologen, wetenschappers, waterschappen en provincies. Er is plaats voor maximaal 500 deelnemers.

Locatie

Van Nelle Fabriek
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam

Meer weten?

Houd voor informatie over het aanmelden en het programma deze website in de gaten.

Bron: RVO

11 sep 2019 In 2030 willen we dat alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd zijn. Heeft u goede ideeën over hoe we dit kunnen doen? Praat erover mee tijdens de eerste Nationale Bodemtop op 11 september 2019. Nationale Bodemtop 2019
Rassenbulletin groenbemesters: kies het juiste ras 11 jul 2019 Rassenbulletin groenbemesters: kies het juiste ras bladrammenas of gele mosterd Bericht

De tijd van het zaaien van groenbemesters breekt weer aan. Aan de hand van het rassenbulletin bladrammenas en gele mosterd kan bewust een ras gekozen worden.

Rassenbulletin groenbemesters: kies het juiste ras bladrammenas of gele mosterd
80 miljoen euro extra voor circulaire economie 10 jul 2019 80 miljoen euro extra voor circulaire economie Bericht Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. 80 miljoen euro extra voor circulaire economie
Regeren is ogen dicht doen en dromen 5 jul 2019 Regeren is ogen dicht doen en dromen Ingezonden column Als het gaat over het Klimaatakkoord zijn er direct een aantal dingen die opvallen. Ook uit dit Klimaatakkoord blijkt weer duidelijk dat de politiek over één Europa spreekt, maar dat er absoluut geen één Europa is. Als er één Europa zou zijn, dan was het scheepvaart en de luchtvaart niet uitgesloten van dit akkoord. Immers, de scheepvaart en de luchtvaart zijn de grootste vervuilers. Regeren is ogen dicht doen en dromen
Annie Schreijer-Pierik bemachtigd opnieuw gewilde 3 jul 2019 Annie Schreijer-Pierik bemachtigd opnieuw gewilde plek in Landbouwcommissie Bericht Naast het verdelen van de Europese "top jobs" speelde er de afgelopen dagen nog een discussie achter de schermen in Brussel: welke Europarlementariër krijgt welke portefeuille toebedeeld? Van de 751 leden van het Europees Parlement kan maar een klein deel in de meest gewilde parlementscommissies plaatsnemen. Annie Schreijer-Pierik bemachtigd opnieuw gewilde plek in Landbouwcommissie
Proef de dag in de regio 1 jul 2019 Proef de dag in de regio Bericht

Dit jaar organiseert Van Iperen Proef de dag in de regio. Proef de dag is hét evenement om in een ongedwongen setting te netwerken en kennis op peil te brengen. Anders dan voorgaande jaren, is dit jaar gekozen voor een regionale opzet. De zeven interactieve bijeenkomsten vinden plaats op een proefveld of bij een akkerbouwer in diverse regio’s. Door deze opzet kan Van Iperen nog beter met de akkerbouwer in contact komen en inspelen op regionale ontwikkelingen. 

Proef de dag in de regio
Met pellets van biologische champost een stap voor 1 jul 2019 Met pellets van biologische champost een stap vooruit richting circulaire landbouw Bericht Veel boeren en tuinders waarderen champost voor de verbetering van de bodem omdat er veel stabiele organische stof en Calcium wordt aangevoerd. Echter met de huidige meststoffenwet wordt steeds minder champost gebruikt omdat het moet concurreren met andere mestsoorten.  Met pellets van biologische champost een stap vooruit richting circulaire landbouw
"Spaakwielbemesting kansrijk in landbouwkringloop" 21 jun 2019 "Spaakwielbemesting kansrijk in landbouwkringloop" Bericht De landbouwkringloop. Er is al veel gezegd en geschreven over dit onderwerp. Zeker nu minister Schouten één zesde van haar totale budget beschikbaar stelt aan de overgang naar een kringlooplandbouw. Volgens bedrijfsleider Eelco Boot van het agrarisch innovatie- en kenniscentrum Rusthoeve zijn er wel enkele interessante alternatieven nu het gewasbescherming- en bemestingsplaatje jaarlijks anders wordt. "Spaakwielbemesting kansrijk in landbouwkringloop"
Geïntegreerde gewasbescherming nog niet in zicht 21 jun 2019 Ge├»ntegreerde gewasbescherming nog niet in zicht Bericht Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald. Dit blijkt uit het PBL-onderzoek ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’ waarin het nationale gewasbeschermingsbeleid is geëvalueerd.  Ge├»ntegreerde gewasbescherming nog niet in zicht

Agenda

4, 5 en 6 september 2019 Landbouwvakdagen Zuid-NederlandLandbouwvakdagen Zuid-Nederland
11 september 2019 Nationale Bodemtop 2019Nationale Bodemtop 2019
9 oktober 2019 Nationale Peen Manifestatie FlevolandNationale Peen Manifestatie Flevoland
9 oktober 2018 Landelijke open dag B-peenLandelijke open dag B-peen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies