Labels

Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffe 11 aug 2020 Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vandaag van start Bericht Vanaf 2021 zullen  mesttransporten – via realtime verantwoording van dierlijke mesttransporten (rVDM) - digitaal verantwoord moeten worden. Om dit in werking te laten treden is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) nodig. Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vandaag van start
"De oplossing om opbrengst en kwaliteit te vergrot 23 jul 2020 "De oplossing om opbrengst en kwaliteit te vergroten" Akkerbouwkrant - juni 2020 “Kalium is de sleutel tot een betere kwaliteit en opbrengst”, zo stelt micronutriënten en speciale meststof-expert Tradecorp vast in hun introductievideo over Final K. Deze vloeibare geconcentreerde bladmeststof voorkomt en corrigeert kaliumgebrek.  "De oplossing om opbrengst en kwaliteit te vergroten"
Eerste resultaten proef 'effecten toepassing diges 14 jul 2020 Eerste resultaten proef 'effecten toepassing digestaat op bodemdiversiteit' Bericht Op melkvee- en akkerbouwbedrijf Ras en Zonen VOF op Goeree-Overflakkee wordt sinds 2019 geëxperimenteerd met de toepassing van digestaat op grasland en op verschillende akkerbouwgewassen. Eerste resultaten proef 'effecten toepassing digestaat op bodemdiversiteit'
Stikstofprotest in Drenthe leidt tot tientallen ar 8 jul 2020 Stikstofprotest in Drenthe leidt tot tientallen arrestaties Bericht Tientallen boeren zijn woensdagochtend gearresteerd toen ze afvalverwerkingsbedrijf Attero blokkeerden met landbouwvoertuigen. Ook de Mobiele Eenheid werd ingezet om de agrariërs te laten vertrekken. Stikstofprotest in Drenthe leidt tot tientallen arrestaties
''Zorgen dat boer goede boterham heeft, door kostp 6 jul 2020 ''Zorgen dat boer goede boterham heeft, door kostprijs zo laag mogelijk te houden'' Vakblad de Loonwerker - mei 2020 Kritisch op brandstofverbruik, een efficiënte inzet van machines en personeel, capaciteit leveren, maar ook zeker de gevolgen voor de bodem niet uit het oog verliezen. Het is de visie van Loon- en grondverzetbedrijf Bongers uit Tiel. ''Zorgen dat boer goede boterham heeft, door kostprijs zo laag mogelijk te houden''
Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
Nederlandse boeren kunnen opnieuw gebruik maken va 2 jul 2020 Nederlandse boeren kunnen opnieuw gebruik maken van derogatie Bericht De Europese lidstaten stemden tijdens het Nitraatcomité in met een verlenging van de Nederlandse derogatie. Boeren kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als de afgelopen twee jaar. Wel stelt de Europese Commissie een aantal aanvullende maatregelen.  Nederlandse boeren kunnen opnieuw gebruik maken van derogatie
Reactie NAV op rapport over de staat van plattelan 2 jul 2020 Reactie NAV op rapport over de staat van plattelandsbodems Bericht Het op 29 juni verschenen rapport van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) ‘De bodem bereikt ?!’ luidt de noodklok over de staat van de Nederlandse plattelandsbodems. Lees hier de reactie van de NAV op dit rapport. Reactie NAV op rapport over de staat van plattelandsbodems
Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte vo 2 jul 2020 Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost Bericht Bij een groenstation wordt op het erf van agrarische bedrijven uit groenafval uit de omgeving compost gemaakt, dat de boeren op hun land kunnen gebruiken om de bodemkwaliteit te verbeteren. Waarom zijn eerdere pilots met de groenstations toch vastgelopen? Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost
Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overij 30 jun 2020 Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overijssel Bericht Uitbundig bloeiende akkerranden, een kruidenrijk grasland en een prachtig landschap met houtwallen en knotwilgen. Het zijn maar een paar voorbeelden van natuurinclusief boeren. Het LivingLab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel stimuleert de groei van deze ontwikkeling. Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overijssel
‘Hidden Hunger’: Verborgen gebreken in suikerbiete 23 jun 2020 ‘Hidden Hunger’: Verborgen gebreken in suikerbieten Bericht Bij de term ‘verborgen gebreken’ denkt u al snel aan huizen of auto’s. Maar ook bij het telen van suikerbieten verdient deze term aandacht. ‘Verborgen gebreken’ of wel ‘hidden hunger’ kan veel opbrengst en kwaliteit schelen. Yara ‘Hidden Hunger’: Verborgen gebreken in suikerbieten
Spaakwielbemester als een precisiespuit met 48 dop 23 jun 2020 Spaakwielbemester als een precisiespuit met 48 doppen Vakblad de Loonwerker - april 2020 Meppelink BV uit Dalerveen heeft bestaande technieken, eigen kundigheid en inzichten gebruikt voor een eigen zelfrijdende spaakwielbemester. Resultaat is een Fendt Rogator 655 met een 12 meter brede Duport Liquiliser voor 48 secties.  Spaakwielbemester als een precisiespuit met 48 doppen

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies