Effectieve na-opkomst bestrijding van grassen, breedbladigen én wortelonkruiden in aardappelen

29 apr 2020

Bericht

Titus na-opkomst bestrijding

De herbicide Titus® van Corteva is een effetieve na-opkomst bestrijding van grassen, breedbladigen én wortelonkuiden in aardappelen. Titus ® is toepasbaar in alle rassen en is zelfs effectief tegen lastig te bestrijden onkruiden. De mindere gewasconcurrentie geeft u een hogere opbrengst.

Moment na-opkomstbestrijding goed kiezen

Voor succesvolle inzet van Titus® na de opkomst van het gewas is het belangrijk om rekening te houden met het groeistadium van het onkruid. Een vroege toepassing heeft de voorkeur tegen zaadonkruiden. Jonge zaadonkruiden zijn gevoeliger en gemakkelijker te bestrijden. Voor een goede opname van Titus® moet het onkruid wel voldoende blad hebben. Bij een te late toepassing kan de parapluwerking van het aardappelgewas verhinderen dat het onkruid wordt geraakt. Voor meerjarige onkruiden zoals distels, haagwinde en kweek is het juist wel de bedoeling dat er veel bladmassa is. Pas dan komt er voldoende middel in de wortels. De meerjarigen moeten gemiddeld 20-25 cm groot zijn.

Groeizaam weer

Het beste moment om onkruidbestrijding uit te voeren is bij groeizaam weer met een hoge luchtvochtigheid. Titus® heeft een relatief geringe temperatuurgevoeligheid. Bij toepassing op warme dagen boven 25?C is het beter het spuitmoment naar de avond te verplaatsen. Als er nachtvorst wordt verwacht, is het beter de bespuiting uit te stellen.

Titus® bestrijdt alle onkruidgrassen in aardappelen

Grasachtige onkruiden in aardappelen zijn effectief te bestrijden met Titus®. In veel gewassen hebben we middelen tegen breedbladige onkruiden en aparte middelen tegen grasachtige onkruiden. Titus® heeft als voordeel dat het zowel grasachtige als breedbladige onkruiden bestrijdt. Het is belangrijk dat de grasonkruiden voldoende geraakt worden met de spuitvloeistof. Schaduwwerking van de aardappelen zelf door toepassing in een (te) laat stadium is hier een aandachtspunt. Het stadium van het gras zelf is van minder belang. Het voldoende raken van het onkruidgras is het belangrijkste. Vervelende onkruidgrassen zoals hanepoot en straatgras worden effectief bestreden door 40 gram Titus® pe hectare + uitvloeier. Maar ook andere grassen zoals kweek en duist worden effectief opgeruimd. Voor kweek is het stadium wel van belang. Ongeveer 20-25 cm lengte is nodig om ook voldoende middel in de wortelstokken te krijgen.

De werking van systemisch herbidicide Titus®

Titus® is een selectief systemisch herbicide voor na-opkomst onkruidbestrijding in aardappelen. Door de snelle opname en het directe effect op de groei van het onkruid stopt vrijwel meteen na de bespuiting de gewasconcurrentie met het aardappelgewas.

Werkzame stof binnen een uur opgenomen

Titus® is een systemisch werkend herbicide met de werkzame stof rimsulfuron. In jonge en actief groeiende onkruiden wordt het middel voornamelijk via het blad opgenomen en daarna in de plant getransporteerd. De werkzame stof is binnen een uur na toepassing grotendeels in de plant opgenomen. Rimsulfuron is een sulfonylureumverbinding die het enzym ALS (Aceto Lactaat Synthase) blokkeert. Dit verstoort de celdeling waardoor vrijwel direct na de opname de groei van de onkruiden stopt. Het volledig afsterven kan daarna nog twee tot drie weken duren.

Veilig voor het gewas

De selectiviteit van Titus® zorgt ervoor dat het herbicide alleen de celdeling bij de doelplanten (onkruid) stopt. In de praktijk komt het voor dat een lichte bladverkleuring in het aardappelgewas optreedt. Dit effect verschilt overigens per ras en treedt vooral op onder suboptimale omstandigheden (te hoge of te lage temperatuur). Uit een groot aantal proeven (meer dan 50) is nooit een nadelig effect op de opbrengst geconstateerd. De eventuele verkleuring is binnen een dag of tien weer verdwenen.

Breed werkingsspectrum Titus®

Titus® heeft een breed werkingsspectrum bij de na-opkomst bestrijding van onkruiden, waaronder een aantal lastig te bestrijden grassen en andere breedbladige onkruiden zoals kweek, hanepoot, kamille en 3-delig tandzaad.

Effectieve na-opkomst bestrijding van onkruiden in aardappelen

Toelating
Titus® is toegelaten in de teelt van consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen.

Flexibel in gebruik
Titus® is geformuleerd als spuitkorrel (WG). De goed oplosbare korrels laten zich goed mengen met een aantal andere herbiciden. Hierdoor wordt het werkingsspectrum verbreed. Titus® is snel regenvast en is weinig temperatuurgevoelig. Dit zorgt voor flexibiliteit in de keuze van het spuitmoment.

Dosering
De adviesdosering voor Titus® in aardappelen is 40 gram per hectare + uitvloeier. Bij een lagere dosering is de werking minder bedrijfszeker, vooral als de omstandigheden niet optimaal zijn. Ook minder gevoelige onkruiden worden door een lagere dosering vaak minder goed bestreden. Voor een goede werking van Titus® is het van belang altijd een uitvloeier aan de spuitvloeistof toe te voegen, bijvoorbeeld Vivolt®. Bij nakiemers en lastige onkruiden zoals distels, haagwinde en melden verhoogt een tweede bespuiting met 30 gram Titus® de effectiviteit van de bestrijding.

En dan nog iets….

Vanaf april is Corteva Nederland ook actief op Facebook. Nieuws over Corteva, actualiteiten over de teelt van gewassen passeren hier de revue. Leuk als u ons volgt!

Bron: Corteva

Informatieaanvraag

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies