Gronduitruil biedt kansen voor vruchtbare samenwerking

20 dec 2016

Bericht

Gronduitruil biedt kansen voor samenwerking

Recente wijzigingen in mestafvoercontracten maken het voor akkerbouwers en veehouders interessant om landbouwgrond samen te gebruiken. Samenwerking levert beide partijen voordeel; vruchtbare grond voor de akkerbouwer en grondgebondenheid voor de veehouder. Agrifirm ondersteunt de partners bij het maken van afspraken.

“Uitruil van grond schept mogelijkheden voor beide partijen”. vertelt Gerrit Schilstra, directeur Agrifirm Exlan. “Door actuele wijzigingen in de mineralenregelgeving ontstaat hiervoor een extra prikkel.”
Voor de melkveehouder is grondgebondenheid van belang. Melkveehouders kunnen de (extra) grond gebruiken in het kader van mestplaatsingsruimte en/of verbouw van voedergewassen. Telers zijn, in het kader van duurzaam grondgebruik, op zoek naar vruchtbare percelen voor bijvoorbeeld aardappel- of bollenteelt. De grond van veehouders is een aantrekkelijke optie. Zo leidt samenwerking tot voordeel voor beide partijen.

Afspraken vastleggen in contracten

In een samenwerking lopen beide ondernemers tegen complexe vraagstukken aan. “Zo moeten er contracten worden afgesloten, contracten waarbij risico’s zorgvuldig worden afgedekt en duidelijke financiële afspraken worden vastgelegd’, aldus Schilstra. “Breng ook de gevolgen voor de toeslagrechten en de mineralenboekhouding goed in beeld.” Agrifirm Exlan weet uit ervaring dat elke samenwerking een eigen stempel heeft door verschil in ondernemer of het inpassen van persoonlijke wensen. ”Leg de daaruit komende afspraken ook vast.”

Telers en veehouders die een samenwerking aangaan, kunnen ondersteund worden door Agrifirm. Met het programma ‘Samenwerking Optimaal’ speelt Agrifirm Exlan hier op in en begeleiden de betrokken partijen hiervoor op maat.

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies