Symposium Biostimulanten in de akkerbouw9 januari 2020
Biodiversiteit - wilde bloemen.1000.png

Met het Actieplan Plantgezondheid werken BO Akkerbouw en haar leden samen met partners aan duurzame teeltmethoden. Inzet is de omslag naar weerbare teeltsystemen, met robuuste gewassen en vitale bodems.

Daarbij vormen biostimulanten een voorname bouwsteen. In de akkerbouw neemt de aandacht voor en het gebruik van deze bijzondere groep meststoffen toe. Terwijl akkerbouwers er nog geen goed beeld bij hebben en wetgeving in ontwikkeling is. Met het symposium presenteren BO Akkerbouw, Artemis en Agrodis een actueel overzicht en inzicht van biostimulanten, als opmaat voor gericht en verantwoord gebruik ervan in de akkerbouw.

Programma

13.00    Inloop
13.30    Aanvang symposium

Opening, welkomstwoord André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw); dagvoorzitter
Actieplan Plantgezondheid en biostimulanten Dirk de Lugt (voorzitter BO Akkerbouw)
Introductie op biostimulanten Piet Boonekamp (directeur Artemis) Biostimulanten in de Europese wetgeving Harm Smit (senior beleidsmedewerker Mest &  Milieu ministerie van LNV)

Debat met panel
14.45    pauze
15.15    vervolg programma

Overzicht biostimulanten Aad Termorshuizen (adviseur Bodemkwaliteit en plantenpathogenen)
Inpassing biostimulanten in het teeltplan Dirk Bakker (bestuurslid Agrodis)

Debat met panel
16.30    Afsluiting en start borrel
17.30    Einde bijeenkomst

Wanneer

Datum: 9 januari 2020
Tijd: 13.00 tot 17.30 uur
Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX, Nijkerk

Aanmelden

Graag zien we uw aanmelding uiterlijk 18 december 2019 tegemoet, onder vermelding van ‘Aanmelding symposium biostimulanten’, via info@bo-akkerbouw.nl. Het aantal plaatsen is beperkt; we bevestigen de toegangsregistratie op volgorde van aanmelding.
 

Yara Farmers Event

Yara

Mechelen 16 januari 2020

Graag nodigt Yara u uit op het Yara Farmers Event te Mechelen. Als akkerbouwer bent u van harte welkom om interessante lezingen bij te wonen over actuele thema’s rondom minerale meststoffen.

Aanmelden >

Agenda

10 tot en met 12 december 2019 AgrotechniekAgrotechniek
9 januari 2020 Symposium Biostimulanten in de akkerbouwSymposium Biostimulanten in de akkerbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies