Kennisdag Bodemverzilting en Circulair Watergebruik18 mei 2018
platteland.1000.png

Bodemverzilting en circulair watergebruik

Verzilting zorgt in Nederland voor steeds meer problemen. Door het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel. Door een groter neerslagtekort in de zomer neemt de zoutwaterdruk toe. De beschikbaarheid van zoet water wordt een regionaal knelpunt voor alle gebruikers. 
Verzilting zorgt voor directe schade aan de gewasopbrengst en -kwaliteit en indirecte schade door verandering van de bodemkwaliteit. Agrarische ondernemers in de kustregio’s dienen hun bedrijfsvoering hier op aan te passen, al zijn zij zich daarvan lang niet altijd bewust. Overheden willen graag een grotere impact te realiseren van slimme oplossingen.

Om meer aandacht te genereren voor verzilting organiseert Aeres Hogeschool Dronten samen met KOBO-HO Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs) en JongSTRONG (netwerkorganisatie in Nederland voor jonge professionals die actief zijn in het werkveld bodem en ondergrond) op vrijdag 18 mei een kennisdag over bodemverzilting en circulair watergebruik. 

Programma 18 mei:

9.00 uur  Inloop/ Ontvangst 
9.30 uur Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer bij Aeres Hogeschool Dronten, opent de kennisdag

Twee studenten Tuin- en akkerbouw vertellen over hun ervaringen met diverse meettechnieken in onderzoeksprojecten

Opening van het Bodemlab door Frank Tillman, directeur Eijkelkamp Soil & Water

 

11.00 uur  Aardwetenschappelijk expert van de Universiteit van Amsterdam over bodemverzilting in Nederland

Dorine Kea, beleidsadviseur water bij LTO-Noord, vertelt over inspirerende deeloplossingen voor verzilting en voorbeelden van sector-overstijgende samenwerking

Siem Jan Schenk, bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, licht toe voor welke uitdaging het waterschap in Noord-Holland staat en wat de opdracht is voor de Bodemchallenge.

Uitleg werkwijze Bodemchallenge door Juul Osinga van KOBO-HO 
12.15 uur  Lunch 
13.00 uur  Bodemchallenge: studenten en jong professionals gaan aan de slag met  innovatieve oplossingen tav circulair gebruik van zoet water in de regio. 

Rondleiding voor de overige deelnemers door het vernieuwde Bodemlab en het Agri Innovation Centre 
16.00 uur  Pitches over de resultaten van de bodemchallenge en verkiezing van de winnaars 
17.00 uur  Afsluiting met borrel 

Voor deze dag worden geen kosten berekend.

U kunt zich via onderstaand aanmeldformulier tot 14 mei aanmelden voor de challenge of voor de rondleiding. Let op: voor de challenge is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Opgeven kan via deze link

Favoriete radiozender(s) akkerbouwers

Agenda

18 mei 2018 Kennisdag Bodemverzilting en Circulair WatergebruikKennisdag Bodemverzilting en Circulair Watergebruik
30 t/m 31 mei 2018 Kom naar de Valtra SmartTour 2018!Kom naar de Valtra SmartTour 2018!
5- 7 juni 2018 Melkvee- en Akkerbouwdagen OpendeMelkvee- en Akkerbouwdagen Opende
16 juni 2018 Open dag Waterman OnionsOpen dag Waterman Onions

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies